Afrodite von Tiszavari  (Natika) 
Jetro di Perlanera